Yararlı Belgeler

Dilekçe ve Formlar

Öğrencilerimiz aşağıdaki dilekçe formlarını ilgili başvurularda kullanabilirler.

 • Mezun durumunda olan öğrencilerin ÜNİ 101 dersinden muaf sayılmasına ilişkin dilekçe - dilekçe-doc (Solda yer alan dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra Bölüm Sekreterliğine iletiniz.)
 • Kayıt dondurma dilekçesi - dilekçe-doc (Solda yer alan dilekçeyi doldurup imzaladıktan sonra Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.)
 • Mezun öğrenci ilişik kesme formu - pdf (Solda yer alan formu söz konusu birimlere imzalattıktan sonra öğrenci kimliğinizle birlikte Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na teslim ediniz.)
 • Bölüm içi seçmeli ders sildirme dilekçesi ve formu - dilekçe-doc | form-xls
 • Bölüm dışı seçmeli ders sildirme dilekçesi ve formu - dilekçe-doc form-xls (Solda yer alan dilekçe ve formu doldurup transkriptinizin çıktısı ile birlikte danışmanınıza teslim ediniz.)
 • Arasınav için mazeret sınavı hakkında dilekçe | - doc (Solda yer alan dilekçeyi doldurup mazeretinizi belirten belge ile birlikte Bölüm Sekreterliğine teslim ediniz.)
 • Kütüphane araştırma izin dilekçesi - doc
 • Pasaport harcından muafiyet başvuru dilekçesi - doc1 | doc2
 • Üç ders sınavı dilekçesi - doc
 • Öğrencilerin yandal programına katılmak istediği bölüme vereceği dilekçe - doc
 • Yandal öğrencilerinin kendi bölümüne vereceği dilekçe - doc
 • Mezuniyet bilgi formu isteme dilekçesi (Öğrenci danışmanları tarafından kullanılacaktır) - doc

Erasmus Programı

Öğrencilerimiz bölümümüzün Avrupa Birliği Öğrenci Değişim Programları kapsamında anlaşmalı olduğu Üniversitelerde eğitim görebilmektedirler. Erasmus Programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Mevlana Programı

Mevlana Değişim Programı, yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimini gerçekleştirmeyi amaçlayan bir programdır. Mevlana Programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.


Farabi Programı

Farabi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişimine olanak sağlayan yapan ulusal bir programdır. Farabi Programı hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Bölüm Web Sorumlusu: Arş. Gör. Buse Şen Erdoğan | idbmaster@hacettepe.edu.tr
Güncelleme: Temmuz 2020