Misyon ve Vizyon

Bölümümüzün misyonu

Dili bilimsel olarak inceleyen Dilbilimin tüm alanlarındaki yerli ve yabancı yayınları takip ederek araştırmalar yapmak, bilgi üretmek, ana dilimiz Türkçeye ve genel anlamda dilbilime katkıda bulunmak, bu bilgileri evrensel boyutlara taşımak; dille bağlantılı değerlerimizi saptayacak, koruyacak, geliştirecek ve gelecek nesillere aktaracak nitelikli insan gücü yetiştirmektir.

Bölümümüzün vizyonu

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan gurur duyulan, vereceği eğitim - öğretim, üreteceği bilgi ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak öncü bir bölüm olmak.

Uluslararası düzeyde tercih edilen, bilgili, özgür, eleştirel düşünebilen, yaratıcı ve gelişmeye açık bireylerin yetişmesine katkıda bulunmak.

Dilbilimin tüm alanlarındaki yerli ve yabancı yayınları takip eden, bilgiyi sorgulayan, bilgi üreten, edindiği bilgilere evrensel boyutlara taşıyan, birikimleriyle ana dilimiz Türkçeye ve genel anlamda dilbilime katkıda bulunan araştırmacılar yetiştirmek.

Sürekli kendini yenileyerek daima iyiye ve hep ileriye yönelmek.

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Bölüm Web Sorumlusu: Arş. Gör. Buse Şen Erdoğan | idbmaster@hacettepe.edu.tr
Güncelleme: Temmuz 2020