Kanun ve Yönetmelikler
  • Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (26.03.2018 - 30372 Resmi Gazete): Bağlantı
  • Yaz Dönemi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (12.05.2013 - 28645 Resmi Gazete): Bağlantı
  • Kurumlararası ve kurumiçi yatay geçişe ilişkin yönetmelik ve senato kararları: Bağlantı
  • Yandal Programı Yönergesi: Bağlantı
  • Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi: Bağlantı
  • Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliliğe İlişkin Esas ve İlkeler: Bağlantı
  • Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği: Bağlantı
  • Hacettepe Üniversitesi Tarafından Önlisans ve Lisans Öğrencilerine Verilecek Ödüller, Armağanlar ve Ödüllendirme Kurallarina İlişkin Yönerge : Bağlantı

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Bölüm Web Sorumlusu: Arş. Gör. Buse Şen Erdoğan | idbmaster@hacettepe.edu.tr
Güncelleme: Temmuz 2020