Değerlendirme anketi

Bu anketin amacı, üniversitemizin ve bölümümüzün sunduğu olanaklar ve eğitim kalitesi hakkında öğrencilerimizin görüşlerini almaktır. Bu sayede, öğrencilerimizin görüşleri güncel olarak takip edilecek ve gerekli konularda yapılabilecek iyileştirmelere referans olacaktır.

Anket bağlantısı: https://forms.gle/xiDGtGf9YNFGBTZS8

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara
Bölüm Web Sorumlusu: Arş. Gör. Buse Şen Erdoğan | idbmaster@hacettepe.edu.tr
Güncelleme: Şubat 2021