Formlar

Öğrencilerimiz aşağıdaki dilekçe formlarını ilgili başvurularda kullanabilirler.

  • Seçmeli ders sildirme dilekçesi ve formu - dilekçe-doc | form-xls
  • Mezun durumundaki öğrencilerin 25 krediden fazla ders alma dilekçesi - doc
  • Kütüphane araştırma izin dilekçesi - doc
  • Pasaport harcından muafiyet başvuru dilekçesi - doc
  • Rapor dilekçesi | 01 - doc
  • Rapor dilekçesi | 02 - doc
  • Tek ders dilekçesi - doc
  • Öğrencilerin yandal programına katılmak istediği bölüme vereceği dilekçe - doc
  • Yandal öğrencilerinin kendi bölümüne vereceği dilekçe - doc

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara