#4 | Dil ve Toplum Çalıştayı

2013-14 Öğretim Yılında düzenlenen Adli Dilbilim Çalıştayı ile başlayan İngiliz Dilbilimi çalıştaylar dizisi 2016-17 Bahar Döneminde Dil ve Toplum Çalıştayı ile devam etti. 27 Nisan 2017 Perşembe günü Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'ndeki Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Tiyatro ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik akademik açıdan güzel bir etkileşim sundu.Program
09:30 - 10:00 | Giriş
10:00 - 10:30 | Açılış Konuşmaları
10:30 - 11:15 | Suavi Aydın, Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi | Dil toplum kültür özdeşliği ne ölçüde mümkündür?
11:15 - 12:00 | Çiğdem Sağın Şimşek, Doç. Dr. Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Göçmen toplumlarda ikidillilik ve ikikültürlülük
12:00 - 14:00 | Öğle Arası
14:00 - 14:45 | Leyla Karahan, Prof. Dr. Gazi Üniversitesi | Türkiye'de ağız araştırmalarının dünü bugünü
14:45 - 15:25 | Ülkü Çelik Şavk, Prof. Dr. Hacettepe Üniversitesi | Türk Nogaycası üzerinden tehlikedeki dillere genel bir bakış
Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü
06800 Beytepe Ankara