İngiliz Dilbilimi Bölümü

Bölümümüzün temel amacı yaşamımızın her alanında kullandığımız dilin yapısal ve işlevsel özelliklerini kuramsal ve uygulamalı derslerle öğretmek; eleştirel düşünebilen, araştıran, üreten, dilbilim alanında olduğu kadar Türkçe'nin ve İngilizce'nin kullanımında yetkin bireyler olarak öğrencilerimizi geleceğe hazırlamaktır.

İngiliz Dilbilimi Bölümü, 1972 yılında Sosyal ve İdari Bilimler Fakültesi çatısı altında bulunan İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüne bağlı lisans/lisans-üstü düzeyde eğitim veren bir gece izlencesi olarak öğretime başlamıştır. 1982 yılında ise, Yükseköğretim Kurumu'nun yeniden yapılandırma çalışmaları içinde Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü'nün "anabilim dalı" olmuştur. 1994 yılında "bölüm" olarak yapılanmış, dil çalışmalarına getirdiği bilimsel bakış açısıyla ve yetiştirdiği lisans ve lisans-üstü öğrencilerle Türkiye'de dilbilimin bir sosyal bilim alanı olarak tanınmasına önemli katkılar sağlamıştır. Türkiye'deki ilk dilbilim bölümüdür.

Dilbilim üzerine...

Dilbilim, iletişimin en yaygın ve en temel aracı olan insan dilinin sistematik yapısını, bireysel ve toplumsal özelliklerini kuramsal ve uygulamalı olarak inceleyen bir bilim dalıdır. Bilimin giderek gelişmesi sonucu, günümüzde modern dilbilim incelemeleri değişik alt-alanlar bağlamında yürütülmekte, "dil" olgusu disiplinlerarası daha geniş bakış açıları ile de ele alınmaktadır.

Üniversitelerde dilbilim bölümleri ile "dil ve edebiyat" bölümlerinin dil incelemelerine yaklaşımları belli açılardan farklılık gösterir: Genel olarak belirtmek gerekirse, dil ve edebiyat (filoloji) bölümleri, herhangi bir dilin tarihsel süreç içindeki değişimini, değişik dönemlerdeki özelliklerini tarihsel yazılı belgelerin ve edebi metinlerin çözümlemelerine dayanarak ele alır. Edebiyat incelemelerine ağırlık verir. Dilbilim bölümlerinde ise, insan dili, gerek tarihsel, gerek günümüz özellikleri ile kendi başına bir olgu olarak ele alınır. Yazılı ya da sözlü dil kullanım örnekleri ile tek bir dil üzerine incelemeler yürütülebileceği gibi, diller arası karşılaştırmalı ya da insan dilinin evrensel ilkelerine yönelik çalışmalar yapılabilir. Yazının devamı...

Duyurular

2016-17 Öğretim Yılı Güz Dönemi vize programı

2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemi "TKD 103 Türk Dili I dersinin uzaktan eğitim programı için tıklayınız.

Bölümümüze 2016-2017 öğretim yılı girişli öğrencilerimizin, öğrenci kimliklerini 19/9/2016 tarihinden itibaren bölüm sekreterliğinden imza karşılığında en geç 26/9/2016 tarihi saat 12:00 ye kadar almaları ve UNI101 zorunlu dersine katılabilmeleri için öğrenci kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

2016-17 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisans ders programı

2016-17 Öğretim Yılı Güz Dönemi Lisansüstü ders programı

2015-16 Bahar Final Programı

2015-16 Bahar Bütünleme Programı

Psikodilbilim Çalıştayı | 19 Nisan 2016 Salı, 10:30-15:30

Bölümümüz Erasmus Tanıtımı ve Deneyim Paylaşımı Toplantısı 13.04.2016 tarihinde 10:00-12:00 saatleri arasında Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Tiyatro ve Konferans Salonunda yapılacak.

2015-16 Bahar Dönemi vize programı

TKD104 Türk Dili II Dersi programı ile ilgili HÜTÖMER duyurusu

2015-16 Bahar Dönemi Lisans Ders Programı

2015-16 Bahar Dönemi Lisansüstü Ders Programı

BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet sınavı 10 Şubat Çarşamba günü 18:00-19:00 saatleri arasında B4/103 nolu sınıfta yapılacaktır.

İngiliz Dilbilimi Bölümü - Bölüm Konuşması: Meldan Tanrısal

İngiliz Dilbilimi Bölümü - Bölüm Konuşması: Necdet Neydim

Hacettepe Üniversitesi İngiliz Dilbilimi Bölümü 06800 Beytepe Ankara
idbmaster[at]hacettepe.edu.tr